Thầy Arlo

27/03/2020

Thầy Arlo với nền tảng tiếng Anh vững chắc, có thể đảm nhận các lớp ở mọi trình độ khác nhau (sơ cấp, trung cấp, cao cấp) và đa dạng đối tượng học từ trẻ em cho đến người lớn .


Kinh nghiệm giảng dạy

- Giáo viên tiếng Anh tại Speak up (2018 - nay): giảng dạy học viên Việt Nam.

- Giáo viên tiếng Anh tại tập đoàn giáo dục Transnational Education Solutions Team (2017 - nay): giảng dạy học viên theo phương pháp ESL, giảng dạy các khóa TOEIC, EIKEN, IELTS và TOEFL.

Thế mạnh giảng dạy

Thầy Arlo với nền tảng tiếng Anh vững chắc, có thể đảm nhận các lớp ở mọi trình độ khác nhau (sơ cấp, trung cấp, cao cấp) và đa dạng đối tượng học từ trẻ em cho đến người lớn .

Phong cách giảng dạy

Thầy Arlo có phong cách giảng dạy linh hoạt, điều chỉnh theo từng đối tượng học viên. Với những bạn học viên với nền tảng tiếng Anh chưa vững, thầy Arlo sẽ bắt đầu giảng dạy từ những kiến thức cơ bản nhất và cố gắng giúp học viên tham gia hội thoại phù hợp với trình độ của mình. Với những học viên có trình độ khá, giỏi, phương pháp tiếp cận sẽ phức tạp hơn, giáo viên sẽ lồng ghép những từ và cấu trúc nâng cao để học viên nâng cao vốn từ và cách diễn đạt tiếng Anh.

Phương châm giảng dạy

Học viên cũng chính là người mang lại cho giáo viên nhiều điều bổ ích trong lớp học, cả giáo viên và học viên đều có thể đạt được những điều hay trong lớp. .

Video lớp học mẫu của thầy Arlo: