Chính Sách Bảo Mật


Chào mừng Bạn đến với Chính sách bảo mật của SPEAKUP

Chính sách Bảo mật này là một phần không thể tách rời với điều kiện sử dụng trang web của Speakup.vn và công bố cách thức mà Công ty Cổ phần Dịch vụ Giáo dục ENDIFIT thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (“Thông tin cá nhân”) của các thành viên sử dụng website của Speakup: https://speakup.vn . SPEAKUP cam kết sẽ bảo mật các Thông tin cá nhân của Bạn, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà Bạn cung cấp cho SPEAKUP trong quá trình sử dụng website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, SPEAKUP không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép.

Chính sách bảo mật riêng tư của SPEAKUP

Khi Bạn chia sẻ thông tin với SPEAKUP, ví dụ như bằng cách tạo Tài khoản SPEAKUP, SPEAKUP có thể làm cho các sản phẩm, dịch vụ đó trở nên tốt hơn nữa, để cung cấp cho Bạn nhiều sản phẩm,dịch vụ tiện ích hơn. Khi Bạn sử dụng sản phẩm,dịch vụ của SPEAKUP, SPEAKUP muốn Bạn biết rõ cách SPEAKUP đang sử dụng thông tin và cách Bạn có thể bảo vệ sự riêng tư của mình.

Chính sách của SPEAKUP về bảo mật thông tin bao gồm:

 • Loại thông tin SPEAKUP thu thập và lý do thu thập.

 • Cách SPEAKUP sử dụng thông tin đó.

 • Các lựa chọn mà SPEAKUP cung cấp, bao gồm cả cách truy cập và cập nhật thông tin.

SPEAKUP cố gắng trình bày một cách đơn giản nhất có thể. Tuy nhiên, nếu Bạn không quen thuộc với các thuật ngữ như cookie, địa chỉ IP và trình duyệt, thì hãy tham khảo phụ lục về các thuật ngữ chính trước. Sự riêng tư của Bạn quan trọng đối với SPEAKUP. Vì vậy, cho dù Bạn là người mới sử dụng hay người đã sử dụng lâu rồi, vui lòng dành thời gian để tìm hiểu về chính sách bảo mật. Và nếu Bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy liên hệ với SPEAKUP.

1. Thông tin SPEAKUP thu thập.

SPEAKUP thu thập thông tin nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ tốt hơn cho các Bạn, từ việc tìm hiểu những thông tin cơ bản như thông tin cá nhân: họ và tên, giới tính, ngày sinh; Thông tin liên lạc: số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email; Thông tin về thanh toán: thông tin chuyển khoản, mã số thẻ cào; hay các thông tin cá nhân được tự động tạo ra khi Bạn sử dụng website như: thông tin IP, cookies, đăng nhập website...

SPEAKUP thu thập thông tin theo các cách sau:

 • Thông tin mà Bạn cung cấp cho SPEAKUP. Ví dụ: Khi Bạn đăng ký tài khoản, SPEAKUP sẽ yêu cầu các thông tin cá nhân, như tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ gửi thư, trường học, lớp học, ảnh, của Bạn để lưu trữ với tài khoản của Bạn.

 • Thông tin SPEAKUP thu thập từ quá trình Bạn sử dụng sản phẩm, dịch vụ của SPEAKUP. SPEAKUP thu thập thông tin về các sản phẩm, dịch vụ mà Bạn sử dụng và cách sử dụng của Bạn, chẳng hạn như khi Bạn sử dụng sản phẩm, dịch vụ trên trang web của SPEAKUP, truy cập blog, diễn đàn của SPEAKUP; tương tác với các nội dung trên fanpage của SPEAKUP hay liên hệ với SPEAKUP qua đầu số 0961.00.50.57. Thông tin này bao gồm:

 • Thông tin thiết bị.

 • Thông tin nhật ký, bao gồm:

 • Các chi tiết về cách Bạn sử dụng sản phẩm, dịch vụ của SPEAKUP chẳng hạn như lịch sử xem video bài giảng của Bạn.

 • Thông tin nhật ký hệ thống điện thoại như số điện thoại của Bạn, số chủ gọi, số chuyển tiếp, thời gian và ngày gọi, thông tin định tuyến SMS và loại cuộc gọi.

 • Thông tin sự cố thiết bị như lỗi, hoạt động của hệ thống, cài đặt phần cứng, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, ngày và thời gian Bạn yêu cầu và URL giới thiệu.

 • Thông tin vị trí:

 • Cookie và các công nghệ tương tự: SPEAKUP sử dụng nhiều loại công nghệ để thu thập và lưu trữ thông tin khi Bạn truy cập vào các sản phẩm, dịch vụ của SPEAKUP. Quá trình này có thể bao gồm việc sử dụng cookie hoặc các công nghệ tương tự để xác định trình duyệt hoặc thiết bị của Bạn. SPEAKUP cũng sử dụng các công nghệ này để thu thập và lưu trữ thông tin khi Bạn tương tác với các dịch vụ SPEAKUP cung cấp. Cookie không thể đọc thông tin trên ổ cứng của Bạn hay thông tin của các cookie được gửi đến bởi các trang Web khác. Cookie vô hại với hệ thống của Bạn. Bạn cũng có thể chọn từ chối tất cả các cookie được gửi đến. Nếu Bạn chọn như vậy có thể một số tính năng của SPEAKUP cũng như các website khác, sẽ không hoạt động tốt.

Thông tin SPEAKUP thu thập khi Bạn đã đăng nhập vào SPEAKUP, ngoài các thông tin SPEAKUP có được về Bạn từ các đối tác, có thể được liên kết với Tài khoản SPEAKUP của Bạn. Khi thông tin được liên kết với Tài khoản SPEAKUP của Bạn, SPEAKUP sẽ xử lý thông tin đó như thông tin cá nhân.

2. Cách SPEAKUP sử dụng thông tin thu thập được

SPEAKUP sử dụng thông tin thu thập từ tất cả các sản phẩm, dịch vụ của mình để cung cấp, duy trì, bảo vệ và cải thiện các sản phẩm, dịch vụ; nhằm phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới và bảo vệ SPEAKUP và thành viên của mình. SPEAKUP cũng sử dụng thông tin này nhằm cung cấp cho Bạn nội dung phù hợp – như cung cấp cho Bạn các thông tin về sản phẩm, dịch vụ liên quan hơn.

Nếu Bạn có Tài khoản SPEAKUP, SPEAKUP có thể hiển thị tên hồ sơ, ảnh hồ sơ của Bạn và những hành động Bạn thực hiện trên SPEAKUP hoặc trên ứng dụng của bên thứ ba được kết nối với Tài khoản SPEAKUP của Bạn trong sản phẩm, dịch vụ của SPEAKUP. SPEAKUP tôn trọng các lựa chọn mà Bạn đưa ra để giới hạn cài đặt hiển thị trong Tài khoản SPEAKUP của Bạn.

Khi Bạn liên hệ với SPEAKUP, SPEAKUP ghi lại nội dung giao tiếp của Bạn nhằm giúp giải quyết mọi vấn đề mà Bạn có thể đang gặp phải. SPEAKUP có thể sử dụng địa chỉ email, Số điện thoại của Bạn để thông báo cho Bạn biết về sản phẩm, dịch vụ của SPEAKUP, chẳng hạn như cho Bạn biết về các thay đổi hoặc cải tiến sắp tới.

SPEAKUP sử dụng thông tin đã thu thập được từ các cookie và công nghệ khác nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng và chất lượng chung của các sản phẩm, dịch vụ của SPEAKUP.

SPEAKUP sẽ đề nghị Bạn đưa ra sự đồng ý trước khi sử dụng thông tin cho một mục đích nào đó khác với các mục đích được nêu trong Chính sách về sự riêng tư này.

SPEAKUP xử lý thông tin cá nhân trên các máy chủ của SPEAKUP đặt tại Việt Nam.

3. Tính minh bạch và sự lựa chọn

Mọi người đều có những sự quan ngại khác nhau về sự riêng tư. Mục tiêu của SPEAKUP là phải rõ ràng về những thông tin SPEAKUP thu thập để Bạn có thể đưa ra các lựa chọn có ý nghĩa về cách thông tin được sử dụng. Ví dụ: Bạn có thể:

 • Điều chỉnh hiển thị Hồ sơ của Bạn với người khác.

 • Bạn cũng có thể đặt trình duyệt của Bạn chặn tất cả cookie, kể cả cookie được liên kết với các sản phẩm, dịch vụ của SPEAKUP hoặc để cho biết thời điểm cookie đang được SPEAKUP đặt. Tuy nhiên, điều quan trọng cần phải ghi nhớ là nhiều sản phẩm, dịch vụ của SPEAKUP có thể không hoạt động bình thường nếu cookie của Bạn bị tắt.

4. Truy cập và cập nhật thông tin cá nhân của Bạn

Bất cứ khi nào Bạn sử dụng sản phẩm, dịch vụ của SPEAKUP, SPEAKUP cố gắng cung cấp cho Bạn quyền truy cập thông tin cá nhân của Bạn. Nếu thông tin đó không đúng, SPEAKUP cố gắng cung cấp cho Bạn các cách để cập nhật nhanh chóng hoặc xóa thông tin đó – trừ khi SPEAKUP phải giữ thông tin đó cho mục đích pháp lý hoặc kinh doanh hợp pháp. Khi cập nhật thông tin cá nhân của Bạn, SPEAKUP có thể yêu cầu Bạn xác minh danh tính của mình trước khi SPEAKUP xử lý yêu cầu của Bạn.

SPEAKUP có thể từ chối các yêu cầu lặp lại nhiều lần một cách bất hợp lý, đòi hỏi các nỗ lực không tương xứng về kỹ thuật, gây rủi ro đến sự riêng tư của người khác hoặc quá phi thực tế (ví dụ: thay đổi thông tin Số điện thoại quá 3 lần/ ngày).

Trong trường hợp SPEAKUP có thể cung cấp quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin, SPEAKUP sẽ làm như vậy miễn phí, trừ khi việc đó đòi hỏi sự nỗ lực không tương xứng. SPEAKUP cố gắng duy trì các sản phẩm, dịch vụ của mình theo cách bảo vệ thông tin không bị phá hoại do vô tình hay cố ý. Do vậy, sau khi Bạn xóa thông tin cá nhân của Bạn, SPEAKUP có thể không xóa ngay khỏi máy chủ của mình và có thể không xóa thông tin khỏi hệ thống sao lưu của SPEAKUP.

5. Thông tin SPEAKUP chia sẻ

SPEAKUP không chia sẻ thông tin cá nhân với công ty, tổ chức và cá nhân bên ngoài SPEAKUP ngoại trừ 2 trường hợp:

- Có sự đồng ý của Khách hàng: SPEAKUP sẽ chia sẻ thông tin cá nhân với công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài SPEAKUP khi có sự đồng ý của Bạn, việc chia sẻ này chỉ nhằm mục đích nghiên cứu và đưa ra các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn tới từng khách hàng. Nếu bạn không muốn chia sẻ những thông tin trên, hãy liên hệ với chúng tôi.

- Vì lý do pháp lý: SPEAKUP sẽ chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài nếu SPEAKUP tin rằng việc truy cập, sử dụng, bảo toàn hoặc tiết lộ thông tin đó là cần thiết một cách hợp lý để:

 • Đáp ứng bất kỳ luật pháp, quy định, quy trình pháp lý hiện hành nào hoặc yêu cầu có thể cưỡng chế thi hành của chính quyền.

 • Thực thi Điều khoản sản phẩm, dịch vụ được áp dụng, kể cả việc điều tra những vi phạm tiềm tàng.

 • Phát hiện, ngăn ngừa hoặc theo cách khác xử lý các vấn đề về gian lận, an ninh hoặc kỹ thuật.

 • Bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của SPEAKUP, người dùng của SPEAKUP hoặc công chúng không bị tổn hại khi cần thiết hoặc được cho phép bởi luật pháp.

6. An ninh thông tin

SPEAKUP nỗ lực làm việc để bảo vệ SPEAKUP và người dùng của mình không bị truy cập trái phép, sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hoại thông tin mà SPEAKUP nắm giữ. Cụ thể:

 • SPEAKUP thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của mình kể cả biện pháp an ninh vật chất nhằm bảo vệ chống truy cập trái phép vào hệ thống.

 • SPEAKUP chỉ cho phép nhân viên và người đại diện của SPEAKUP truy cập thông tin cá nhân vì họ là những người cần biết thông tin này để xử lý các thông tin đó cho SPEAKUP và họ phải chịu sự chi phối của nghĩa vụ bảo mật nghiêm ngặt trong hợp đồng và có thể bị kỷ luật hoặc chấm dứt hợp đồng nếu họ không tuân theo các nghĩa vụ đó.

7. Các thay đổi

Chính sách của SPEAKUP về sự riêng tư có thể thay đổi trong từng thời điểm. SPEAKUP sẽ đăng bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách về sự riêng tư trên trang này và thông báo nổi bật với những thay đổi quan trọng.

SPEAKUP giữ riêng tư và an toàn cho thông tin cá nhân của Bạn — đồng thời, Bạn nắm quyền kiểm soát.

Phụ lục: Các thuật ngữ chính

 • Cookie và các công nghệ tương tự: Cookie là một tệp nhỏ chứa một chuỗi các ký tự được gửi tới máy tính của Bạn khi Bạn truy cập một trang web. Khi Bạn truy cập lại trang web, cookie cho phép trang web đó nhận dạng trình duyệt của Bạn. Cookie có thể lưu trữ tùy chọn của người dùng và các thông tin khác. Bạn có thể đặt lại trình duyệt thành từ chối tất cả cookie hoặc cho biết thời điểm gửi cookie. Tuy nhiên, một số tính năng hoặc sản phẩm, dịch vụ của trang web có thể không hoạt động đúng cách nếu không có cookie.

 • Thiết bị: là một máy tính có thể dùng để truy cập các sản phẩm, dịch vụ của Google. Ví dụ: thiết bị có thể là máy tính để Bạn, máy tính Bảng hay điện thoại thông minh.

 • Địa chỉ IP: Mọi thiết bị kết nối Internet được gán một số gọi là địa chỉ giao thức Internet (IP). Các số này thường được gán theo nhóm địa lý. Địa chỉ IP có thể thường được sử dụng để xác định vị trí mà một thiết bị đang kết nối Internet từ đó.

 • Bộ nhớ cache dữ liệu của ứng dụng: là một kho lưu trữ trên thiết bị. Bộ nhớ này có thể, chẳng hạn, cho phép ứng dụng web chạy mà không cần kết nối internet và cải thiện hiệu suất của ứng dụng bằng cách cho phép tải nội dung nhanh hơn.

8. Quy định về độ tuổi sử dụng Website Speakup.vn

- SPEAKUP yêu cầu đối tượng được phép sử dụng tài khoản tại SPEAKUP cần đảm bảo trên 15 tuổi

- Nếu bạn dưới 15 tuổi và muốn sử dụng Website Speakup, cần có sự cho phép của bố mẹ hoặc người giám hộ.

9. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Nếu bạn có thắc mắc về Chính sách Bảo vệ sự Riêng tư, vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:

Công ty Cổ phần dịch vụ giáo dục ENDIFIT

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà 25T2 Nguyễn Thị Thập, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Hotline: 0961.00.50.57

Email: support@speakup.vn