Chính sách bảo mật


CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CỦA SPEAKUP.VN

Giới thiệu.

Chúng tôi tôn trọng và cố gắng tối đa để bảo vệ sự riêng tư của người dùng. Chính sách Bảo vệ riêng tư này nhằm giải quyết những thông tin nhận biết cá nhân (sau đây gọi là “Dữ liệu”) có thể được chúng tôi thu thập. Chính sách Bảo vệ riêng tư này không áp dụng đối với những bên tham gia mà chúng tôi không kiểm soát hoặc những người không phải nhân viên, đại lý của chúng tôi hoặc nằm trong quyền kiểm soát của chúng tôi. Xin vui lòng dành chút thời gian đọc kỹ Quy định sử dụng để hiểu rõ hơn về các hành vi được phép và không được phép thực hiện tại hệ thống của chúng tôi.

Đặc biệt lưu ý: toàn bộ chính sách bảo vệ quyền riêng tư này của chúng tôi được áp dụng cùng với nhưng không giới hạn với Chính sách bảo vệ riêng tư của Speakup.vn.

   1 .Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Quy trình đăng ký của chúng tôi yêu cầu nhập một số thông tin cá nhân như Tên, tuổi, số điện thoại liên hệ, tài khoản Facebook hoặc Google hoặc tài khoản trên hocmai.vn cũng như các thông tin khác được chỉ rõ tại phần Cập nhật thông tin cá nhân người dùng. Việc cung cấp chính xác những thông tin yêu cầu cho chúng tôi hoàn toàn do bạn tự nguyện. Với những thông tin cung cấp sai, chúng tôi có quyền huỷ bỏ các quyền đăng nhập, sử dụng, và các quyền khác của bạn trên hệ thống của chúng tôi. Chúng tôi có thể tự động ghi nhận những thông tin chung nằm trong các tập tin trên máy chủ của chúng tôi như địa chỉ IP của bạn hoặc thông tin cookie.

   2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty. Chúng tôi sẽ cố gắng để Dữ liệu của bạn không bị các bên thứ ba khai thác, ngoại trừ các trường hợp sau:

(i) Được quy định khác trong bản Chính sách Bảo vệ Riêng tư này;

(ii) Chúng tôi được bạn chấp thuận, như đồng ý hoặc chấm dứt chia sẻ dữ liệu; (iii) Một dịch vụ do website của chúng tôi cung cấp yêu cầu sự tương tác với một bên thứ ba hoặc do bên thứ ba cung cấp;

(iv) Theo các quy trình hành pháp hoặc luật pháp;

(v) Chúng tôi phát hiện việc bạn sử dụng website này vi phạm Chính sách Bảo vệ Riêng tư, Quy định sử dụng hoặc các hướng dẫn sử dụng khác do chúng tôi đặt ra nhằm bảo vệ quyền lợi và/hoặc tài sản hợp pháp của mình;

(vi) Website này được cung cấp chính thức bởi một bên thứ ba và họ tiếp tục sử dụng Dữ liệu theo cách thức mà chúng tôi đã quy định trong bản Chính sách Bảo vệ Riêng tư này. Trong trường hợp bạn sử dụng liên kết trên các website của chúng tôi để truy cập các website khác, đề nghị bạn đọc kỹ các chính sách bảo vệ sự riêng tư trên các website đó.

Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với bạn dưới các hình thức như: gọi điện trực tiếp, gửi email, thư ngỏ, thư cảm ơn, thông tin về khuyến mãi và dịch vụ mới…

   3. Thời gian lưu trữ thông tin

Speakup.vn sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do bạn cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi bạn có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

   4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Nếu bạn có thắc mắc về Chính sách Bảo vệ sự Riêng tư, vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:

Công ty Cổ phần dịch vụ giáo dục ENDIFIT

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà 25T2 Nguyễn Thị Thập, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Hotline: 0961.00.50.57

Email: support@speakup.vn

ĐĂNG KÝ NGAY

Vui lòng nhập chính xác các thông tin dưới đây để thuận tiện cho SPEAKUP
liên hệ lại với bạn ,toàn bộ thông tin của bạn sẽ được bảo mật.