Điều Khoản Dịch Vụ

I. QUY ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN

1. Hình thức thanh toán

01

Chuyển khoản 

Phí chuyển khoản tùy thuộc vào ngân hàng 

02

Thu COD

Bưu tá thu tiền tại nhà 

03

Đóng học phí tại văn phòng 

Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà 25T2 Nguyễn Thị Thập Cầu Giấy Hà Nội.

2. Thông tin tài khoản thu học phí

Chuyển khoản vào 1 trong các tài khoản dưới đây:

Chủ tài khoản: Công Ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Giáo dục (HOCMAI)

- Số tài khoản: 045-100-133-8687 tại Vietcombank - Chi nhánh Thành Công, Hà Nội

- Số tài khoản: 566-565-88 tại VP Bank - Chi nhánh Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội

- Số tài khoản: 130-220-103-3343 tại Agribank - Chi nhánh Trung Yên, Hà Nội 

- Số tài khoản: 125-100-005-90546 tại BIDV - Chi nhánh Đông Đô, Hà Nội

- Số tài khoản: 117-000-114-150 tại VietinBank - Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội

- Số tài khoản: 191-207-094-65011 tại Techcombank – Chi nhánh Đông Đô, Hà Nội

Nội dung chuyển khoản:

<SPU> <Họ tên> <số điện thoại liên hệ>

Ví dụ: SPU Nguyen Van A 0092345678

II. QUY ĐỊNH VỀ NỘI QUY LỚP HỌC CỦA SPEAKUP

1. Vào học

- Nếu giáo viên vào lớp muộn dưới 10 phút thì Speakup có trách nhiệm dạy bù đủ thời gian vào muộn cho học viên, trường hợp giáo viên vào muộn từ 10 phút trở lên thì buổi học đó bị hủy và được học bù  buổi khác.

- Trong trường hợp học viên vào muộn, buổi học vẫn diễn ra đúng lịch và kết thúc đúng giờ, học viên không được học bù thời gian vào muộn.

- Trường hợp nếu do giáo viên giảng dạy Speakup bị ốm, thì Giáo viên chủ nhiệm gọi điện trực tiếp thông báo cho Học viên để học bù vào hôm khác hoặc sắp xếp học tập cùng giáo viên khác theo sắp xếp của Speakup.

- Trường hợp nếu Học viên bị ốm thì có nghĩa vụ báo cho Giáo viên chủ nhiệm của Speakup trước 17h00 đối với ca tối 18h00-10h30 và trước 2 giờ đồng hồ đối với ca ngày từ 9h00-16h05 buổi học đó sẽ được hủy và học viên được bố trí học bù.

2. Trong quá trình học

- Trong quá trình buổi học diễn ra, nếu xảy ra lỗi kỹ thuật từ phía Speakup

Nếu thời gian lỗi dưới 15 phút thì Speakup sẽ có trách nhiệm dạy bù đủ thời lượng buổi học còn thiếu theo sắp xếp của cô giáo chủ nhiệm sau đó.

Nếu thời gian lỗi từ 15 phút trở lên thì Speakup có trách nhiệm bố trí dạy bù 1 buổi học khác.

- Trong quá trình học nếu cần những hỗ trợ về mặt kĩ thuật, Speakup có trách nhiệm hỗ trợ học viên để đảm bảo buổi học được diễn ra thuận lợi, tuy nhiên nếu nếu lỗi kĩ thuật từ phía Học viên như thay đổi thiết bị nhưng không thông báo trước, dẫn đến không thể hỗ trợ kịp thời và buổi học không thể diễn ra thành công, Học viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về buổi học đó, phía Speakup sẽ không sắp xếp dạy bù.

3. Bảo lưu, hoàn học phí

- Trong vòng 10 buổi học đầu tiên hoặc trong vòng 3 tháng kể từ ngày Speakup nhận được học phí của Học viên, Học viên có quyền bảo lưu hoặc chuyển giao số buổi học còn lại của khóa học.

- Khóa học không được hoàn tiền trong mọi trường hợp.

4. Chăm sóc học viên

- Giáo viên chủ nhiệm theo sát lộ trình học của Học viên trong toàn khóa học.

- Với bất kỳ trường hợp phát sinh liên quan đến buổi học, giáo viên, học lực của Học viên, giáo viên chủ nhiệm sẽ phản ánh, liên hệ trực tiếp với Học viên muộn nhất vào ngày làm việc kế tiếp.

- Giáo viên chủ nhiệm thông tin cho Học viên về các chương trình ưu đãi, các cuộc thi, giải thưởng của trung tâm.

- Giáo viên chủ nhiệm sẽ thông báo về tình hình học tập của Học viên theo định kỳ sau mỗi buổi học. Và thực hiện gọi điện trực tiếp tới Học viên theo định kỳ 10 buổi / 1 lần.

- Được đề xuất đổi giáo viên trong trường hợp Học viên kiểm tra nếu phương pháp giảng dạy của giáo viên chưa phù hợp