Điều Khoản Dịch Vụ

I. QUY ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN

1.Học phí và hình thức thanh toán

Học phí chính thức áp dụng từ ngày 01/01/2018 đối với học viên mới tham gia.

Tên Khóa Học

Học phí/buổi

Số Buổi Học

Tiếng Anh Hệ 10 Năm SGK 4 Kỹ Năng (Lớp 3 - Lớp 8)

130.000

60 buổi

Tiếng Anh Hệ 10 Năm SGK 2 Kỹ Năng (Lớp 6 - Lớp 8)

130.000

50 buổi

Tiếng Anh Trẻ Em

120.000

Theo giáo trình

Tiếng Anh Sinh Viên

120.000

Theo giáo trình

Tiếng Anh Người Đi Làm

120.000

Theo giáo trình

(Thời lượng 30′ / 1 buổi học – 1 Giáo viên nước ngoài : 1 Học viên)

                                                                                    

2. Cách thức nộp học phí

+ Hình thức chuyển khoản:     

– Nội dung chuyển tiền: Ví dụ : Nguyen Van A 0906868000 TA-Tre Em 

– Tên người hưởng: CTY CP DỊCH VỤ GIÁO DỤC ENDIFIT

– Số tài khoản: 045 1000 364 080 – Tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành công, Hà Nội

3. Các quyền lợi của học viên

– Sau khi thanh toán, bạn sẽ nhận được email/ tin nhắn xác nhận trong vòng 24 giờ, bộ phận chăm sóc khách hàng của Speakup sẽ liên lạc với bạn để xác nhận khóa học bắt đầu có hiệu lực.

– Học phí sẽ không được hoàn trả sau khi đã thanh toán. Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi, bạn vui lòng xem xét kỹ các thông tin trước khi chọn gói học.

– Học viên có quyền bảo lưu buổi học  sau khi đã thanh toán khóa học,với điều kiện số buổi học còn lại không nhỏ hơn 30% giá trị khóa học, thời gian bảo lưu là 60 ngày kể từ ngày thống nhất với Speakup.

II. QUY ĐỊNH VỀ NỘI QUY LỚP HỌC CỦA SPEAKUP

1. Vào lớp

- Học viên vào lớp đúng giờ theo lịch học của mình.

- Học viên vào lớp muộn sau khi lớp học đã bắt đầu thì lớp học vẫn diễn ra bình thường, học viên được vào muộn tối đa 15 phút và không được bù thời gian vào lớp muộn. Quá 15 phút, giáo viên có quyền kết thúc lớp học và buổi học đó vẫn tính là buổi học bình thường.

- Học viên không vào lớp học mà không thông báo với Speakup thì buổi học vẫn tính là buổi học bình thường và học viên không được học bù.

2. Xin nghỉ

- Học viên báo nghỉ học trước 17h hàng ngày thì được xếp học bù buổi khác.

- Học viên báo nghỉ học sau 17h hàng ngày thì không được xếp học bù buổi khác.

- Học viên được xin nghỉ tối đa 5 buổi học/tháng. Quá 5 buổi/tháng, học viên không được xếp học bù mà vẫn tính là buổi học bình thường.

- Thông báo xin nghỉ chỉ được tính khi học viên báo trực tiếp với Speakup (qua hotline, skype và email), không thông qua giáo viên.

3. Nghỉ học đột xuất

Vì lý do khách quan bất khả kháng: Thiên tai, mất điện, mất mạng, thiết bị hỏng, học viên bị tai nạn/ốm:

- Trước khi buổi học bắt đầu: Học viên được bù học buổi khác.

- Trong khi đang học: Học viên được bù số phút còn lại vào buổi học khác.

Vì giáo viên:

- Trước khi buổi học bắt đầu: Học viên được bù học buổi khác.

- Trong khi đang học: Học viên được bù số phút còn lại vào buổi học khác.

Vì lý do chủ quan của học viên: học viên có việc đột xuất

- Buổi học được tính bình thường và học viên không được bù buổi học khác.

- Học viên được xin nghỉ tối đa 5 buổi học/tháng. Quá 5 buổi/tháng, học viên không được xếp học bù mà vẫn tính là buổi học bình thường.

- Thông báo xin nghỉ chỉ được tính khi học viên báo trực tiếp với Speakup (qua hotline, skype và email), không thông qua giáo viên.

4. Đổi lịch học

- Học viên được hỗ trợ đổi lịch học tối đa 3 lần trong một khóa học.

- Với trường hợp hết lượt đổi lịch học, nếu học viên không bố trí được lịch học thì áp dụng bảo lưu.

- Tất cả các trường hợp đổi lịch học, học viên đều phải thông qua Speakup, không được tự ý thay đổi lịch học với giáo viên.

5. Đổi giáo viên

- Học viên được đề xuất thay đổi giáo viên nếu không hài lòng với giáo viên đang dạy, Speakup sẽ xem xét nhu cầu của học viên để sắp xếp giáo viên mới cho học viên.

- Học viên được hỗ trợ đổi giáo viên tối đa 3 lần.

- Tất cả các trường hợp đổi giáo viên, học viên đều phải thông qua Speakup.

6. Bảo lưu

- Trong một khóa học, học viên được hỗ trợ bảo lưu 1 lần, trong thời gian tối đa là 60 ngày.

- Speakup không đảm bảo rằnghọc viên được học theo lịch và giáo viên cũ sau khi hết hạn bảo lưu.

- Khóa học chỉ được bảo lưu khi số buổi học còn lại ít nhất là 10 buổi.