Quy Định Lớp Học

QUY ĐỊNH VỀ NỘI QUY LỚP HỌC CỦA SPEAK UP

1. Vào lớp

- Học viên vào lớp đúng giờ theo lịch học của mình.

- Học viên vào lớp muộn sau khi lớp học đã bắt đầu thì lớp học vẫn diễn ra bình thường, học viên được vào muộn tối đa 15 phút và không được bù thời gian vào lớp muộn. Quá 15 phút, giáo viên có quyền kết thúc lớp học và buổi học đó vẫn tính là buổi học bình thường.

- Học viên không vào lớp học mà không thông báo với Speak up thì buổi học vẫn tính là buổi học bình thường và học viên không được học bù.

2. Xin nghỉ

- Học viên báo nghỉ học trước 17h hàng ngày thì được xếp học bù buổi khác.

- Học viên báo nghỉ học sau 17h hàng ngày thì không được xếp học bù buổi khác.

- Học viên được xin nghỉ tối đa 5 buổi học/tháng. Quá 5 buổi/tháng, học viên không được xếp học bù mà vẫn tính là buổi học bình thường.

- Thông báo xin nghỉ chỉ được tính khi học viên báo trực tiếp với Speak up qua (hotline, skype và email), không thông qua giáo viên.

3. Nghỉ học đột xuất

Vì lý do khách quan bất khả kháng: Thiên tai, mất điện, mất mạng, thiết bị hỏng, học viên bị tai nạn/ốm:

- Trước khi buổi học bắt đầu: Học viên được bù học buổi khác.

- Trong khi đang học: Học viên được bù số phút còn lại vào buổi học khác.

Vì giáo viên:

- Trước khi buổi học bắt đầu: Học viên được bù học buổi khác.

- Trong khi đang học: Học viên được bù số phút còn lại vào buổi học khác.

Vì lý do chủ quan của học viên: học viên có việc đột xuất

- Buổi học được tính bình thường và học viên không được bù buổi học khác.

- Học viên được xin nghỉ tối đa 5 buổi học/tháng. Quá 5 buổi/tháng, học viên không được xếp học bù mà vẫn tính là buổi học bình thường.

- Thông báo xin nghỉ chỉ được tính khi học viên báo trực tiếp với Speak up qua (hotline, skype và email), không thông qua giáo viên.

4. Đổi lịch học

- Học viên được hỗ trợ đổi lịch học tối đa 3 lần.

- Với trường hợp hết lượt đổi lịch học, nếu học viên không bố trí được lịch học thì áp dụng bảo lưu.

- Tất cả các trường hợp đổi lịch học, học viên đều phải thông qua Speak up, không được tự ý thay đổi lịch học với giáo viên.

5. Đổi giáo viên

- Học viên được đề xuất thay đổi giáo viên nếu không hài lòng với giáo viên đang dạy, Speak up sẽ xem xét nhu cầu của học viên để sắp xếp giáo viên mới cho học viên.

- Học viên được hỗ trợ đổi giáo viên tối đa 3 lần.

- Tất cả các trường hợp đổi giáo viên, học viên đều phải thông qua Speak up.

6. Bảo lưu

- Học viên được hỗ trợ bảo lưu khóa học 1 lần, trong thời gian tối đa là 60 ngày.

- Speak up không đảm bảo được học viên sẽ được học lịch và giáo viên cũ sau khi hết hạn bảo lưu.

- Khóa học chỉ được bảo lưu khi số buổi học còn lại ít nhất 10 buổi.

ĐĂNG KÝ NGAY

Vui lòng nhập chính xác các thông tin dưới đây để thuận tiện cho SPEAKUP
liên hệ lại với bạn ,toàn bộ thông tin của bạn sẽ được bảo mật.