*   Phương pháp học tiếng Anh đặc biệt cho người đi làm không có thời gian đi học offline: 

Học mọi lúc mọi nơi từ 8h sáng đến 12h đêm với giáo viên bản địa

Lộ trình học, giáo viên và giáo trình riêng phù hợp cho từng mục tiêu cá nhân

 *   Đặc biệt cho người mất gốc và cần sử dụng tiếng Anh tự tin trong công việc ngay sau 3 tháng:

Thực tập tất cả các tình huống trong giao tiếp hàng ngày

Chú trọng sửa lỗi phát âm

Phương pháp “tập nói” tiếng Anh – loại trừ tư duy “biên dịch” khi giao tiếp

Tìm hiểu và đăng ký ngay tại đây